Midnight Mabriga Siberians.

Click here to edit subtitle

AURORA.

                                                                                                                                      S*MANNEGUMMAN`S NADEST AURORA.

                                                                                                                                                            NEM A 09 21.

                                                                                                                                   

 

                                                

                                                                                                                                                          AURORA OG EDVINA.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               E: NABUCCO OF SIBERIAN SWISS MADE.

                                                                               U: S*MANNEGUMMAN`S KING KEISER DESTINY.

 

                                                                          

 

 

Takk til oppdretter  S* Mannegumman for en utrolig flott jente.

Aurora gikk rett inn med de andre kattene og fra dag

En var det som hun alltid hadde vært her.

Hun er en utrolig kjelen katt som maler bare man ser

På henne.

Hennes beste kopis er Edvina like barn leker kanskje bestJ.

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.