Midnight Mabriga Siberians.

Click here to edit subtitle

 

                                                                                                                                      

 

UTLÅN AV MINE AVLHANNER.

 

Hun katten skal være registrert med stamtavle og være i klasse 1 eller LO stamtavle.

Katten skal ha en veterinær attest som ikke er eldre enn 7 dager og være testet for FIV,FIP, HCM, BLOD TYPE, kopi av test resultater leveres han katt eier ved levering av hun katt til paring.

Katten skal være ORMET nylig før paring og selvfølgelig FULT VAKSINERT.

Hun katten skal ikke ha besøkt noen annen han katt på 8 uker før levering for paring her.

Hun katten skal ha løpetid ved levering og skal ikke leveres for påvente av løpetid.

Katten skal bades og være i god stand før levering til han katten, hun katten bor her hos oss med min han avskilt fra andre katter på eget rom.

Hun katten blir i 4 dager til paring da det er fare for kattungene viss man parer over for lang tid.

Hun katten får det hun trenger disse 4 dagene det skal ikke medbringes tepper seng mat eller annet

Dette på grunn av smitte fra et kattehold til et annet.

Det fylles ut en paringsavtale som skrives under av han katt og hun katt eier.

Prisen på en paring er 9000kr ved levering av katten betales en sprang avgift på 2000kr (denne avgiften blir ikke tilbake betalt viss katten går tom, ikke får noen kattunger) resterende 7000kr

Skal betales til han katt eier når kattungene er 2 uker gamle og da skrives paringsbeviset under av han katt eier.

I kull hvor det kun blir født en kattunge er paringsavgiften 4000kr ikke iberegnet sprang avgift.

I kull hvor det blir født mer enn 1 kattunge skal kun 2 av kattungene ut av kullet selges til avl dette er en avtale som skrives av hun katt og han katt eier.

Dette er på grunn av at jeg som han katt eier ikke vill ha for mange avkom etter min han i avl.

Alle avtaler skal være skriftlig og kattungene skal oppfostres etter dyrevernloven.

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.